Ιούνιος 2016 archive

Ιούν 02

Εγγραφές μαθητών στο ολοήμερο για το σχολικό έτος 2016-2017

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία  δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις: 1.    Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. 2.    Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική …

Continue reading