Ιαν 18

Σχολή γονέων από την Πνοή

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

αρχείο λήψης (1)

 Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

 Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι: Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας, Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής, Εξαρτήσεις, Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, Θέματα διατροφής, Σημασία της σωματικής άσκησης, Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, Σεξουαλική Αγωγή, Τρίτη ηλικία και οικογένεια, Διαχείριση ελεύθερου χρόνου, Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Κατανάλωση και Διαφήμιση, Οικογενειακός Προϋπολογισμός, Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού, Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων, Προώθηση της ισότητας των φύλων, Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών, Συνεργασία γονέων-μεταναστών, Ψυχολογική Υποστήριξη, Αγωγή Υγείας, Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια.

 Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων. Η συμμετοχή στις ομάδες είναι δωρεάν.

Καλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στη διευθύντρια του σχολείου τη σχετική αίτηση