Επιστροφή σε e-twinning

«Ας γιορτάσουμε μαζί»

Το σχολείο μας φέτος ξεκίνησε μία συνεργασία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning  με σχολεία της Λιθουανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας

και της Σλοβακίας. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ας γιορτάσουμε μαζί»     a6316e_large

και συμμετέχουν οι Γ?, Δ?, Ε? και Στ? τάξεις του σχολείου μας. Έχει ως αντικείμενο μελέτης τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά γιορτάζουν στα σχολεία τους τις σημαντικές ημέρες (διεθνείς και τοπικές) σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στόχος της ευρωπαϊκής αυτής συνεργασίας είναι να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές άλλες κουλτούρες, ήθη και έθιμα άλλων λαών, έτσι ώστε να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, να ανακαλύψουν κοινές πρακτικές που θα τους φέρουν πιο κοντά  αλλά και να αποδεχτούν το άγνωστο και το διαφορετικό. Γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική, δίνοντας έτσι στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν στην πράξη την ξένη γλώσσα που μαθαίνουν στο σχολείο, για να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους από άλλες χώρες. Οι δραστηριότητες της συνεργασίας θα γίνονται με βάση ένα προσυμφωνημένο ανάμεσα στα εταιρικά σχολεία πλάνο και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του e-twinning http://twinspace.etwinning.net/130/home , ενώ τελικό προϊόν του σχεδίου θα είναι ένα e-school yearbook (ηλεκτρονικό σχολικό ενθύμιο) με τις καλύτερες στιγμές της συνεργασίας.

Γιορτάζουμε τη μέρα Ευρωπαϊκών γλωσσών

Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο,  η Ευρωπα?κή Μέρα Γλωσσών γιορτάζεται  κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου από το  2001.

images

Σε όλη  την  Ευρώπη,  800  εκατομμύρια  Ευρωπαίοι που  εκπροσωπούν  στο  Συμβούλιο  της  Ευρώπης τα  47  κράτη  μέλη  ενθαρρύνονται  να  μάθουν  περισσότερες  γλώσσες,  σε  οποιαδήποτε  ηλικία,  στο  σχολείο  ή  εκτός  σχολείου.  Το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  έχοντας  πεισθεί  ότι  η  γλωσσική  πολυμορφία  αποτελεί  εργαλείο για  επίτευξη  μεγαλύτερης  διαπολιτισμικής  κατανόησης  και  βασικό  στοιχείο στην  πλούσια  πολιτιστική  κληρονομιά  της  ηπείρου  μας,  προωθεί  την  πολυγλωσσία σε  όλη  την  Ευρώπη. Η μέρα αυτή είναι μια ευκαιρία υπενθύμισης της ανάγκης διατήρησης της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς κάθε χώρας της Ευρώπης.