Ιαν 10

Εξοπλισμός αίθουσας πληροφορικής του σχολείου μας

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήρι πληροφορικής.

Μετά την ευγενική χορηγία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  εννέα (9) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αίθουσα σήμερα διαθέτει 15 καινούργιους σταθερούς Η/Υ (η προμήθεια των 6 Η/Υ έγινε μέσω σχολικής επιτροπής), σύνδεση στο διαδίκτυο. προτζέκτορα, Οθόνη προβολής…..

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γιατί συνέβαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση ενός μακρόχρονου στόχου για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στο μάθημα των ΤΠΕ.