Δεκ 30

Ψάλλαμε τα Βυζαντινά και χορέψαμε τα θρακιώτικα κάλαντα

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης μας παρουσίασαν τα βυζαντινά και τα θρακιώτικα κάλαντα