Φεβ 21

Διασχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Μουδανιά

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Υποδράση: Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση, Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ

Επιμορφωτικό σεμινάριο

22 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2013

Ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος: εκπαιδευτικοί ? μαθητές – γονείς

Κωνσταντίνα Διαμαντίδου Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ν. Μουδανιών

timthumb

Πρόγραμμα

  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 13:30-17:30 (με διάλειμμα)

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος στο σχολικό πλαίσιο

 Εφαρμογές στο σχολείο 13:30-17:00(με διάλειμμα)

17:00-17:30

Παρασκευή 15 Μαρτίου

 Παρεμβάσεις και τεχνικές επικοινωνίας που διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργατικού

κλίματος και τη διαχείριση συγκρούσεων

Αξιολόγηση του σεμιναρίου

Ιστοσελίδα

http://www.diapolis.auth.gr