Φεβ 19

Συμβουλευτική Γονέων

                Af;isa7 mikr;h

Αγαπητοί γονείς

Στα πλαίσια των δράσεων για την εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών που πραγματοποιεί το σχολείο μας, θα λειτουργεί τμήμα Συμβουλευτικής Γονέων. Σκοπός των συναντήσεων είναι να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν το γονέα σχετικά με το παιδί του. Οι συναντήσεις μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και την συμβουλευτική θα κάνουν οι Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί του προγράμματος κ. Παλαιολόγου και κ. Σταματίου.

Θέματα που θα μπορούσαν να τεθούν είναι:

Χαμηλή σχολική επίδοση

Αρνητική στάση απέναντι στις σχολικές υποχρεώσεις

Συγκρούσεις με συμμαθητές

Διαχείριση απογευματινού χρόνου

αλλά  και όποιο άλλο θέμα που αφορά το παιδί σας θα θέλατε εσείς να συζητήσουμε.

Ας μην ξεχνάμε: «Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη»

Η συμβουλευτική απευθύνεται σε όλους τους γονείς και θα γίνεται κάθε Τετάρτη 14.00-15.00 και κάθε Πέμπτη 18.30-19.30.