Μαρ 08

«Η Τσάντα στο σχολείο»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την αριθ. Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 εγκύκλιό του καθιερώνει τη δράση «Η τσάντα στο σχολείο». Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2018. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται τα Σαββατοκύριακα που θα παραμένει η τσάντα στο σχολείο για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, δηλαδή από την Παρασκευή έως την Δευτέρα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας  όρισε το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Το πρόγραμμα «Η τσάντα στο Σχολείο» είναι μια πρώτη προσέγγιση εκ μέρους του Σχολείου στην αποφόρτιση των μαθητών από το άγχος της ύλης και τον «κατατρεγμό» της συνεχούς μελέτης. Έχει σκοπό να εκκινήσει τη συζήτηση και τις αποφάσεις για την οργάνωση της μελέτης των παιδιών και ιδιαίτερα αυτής που υλοποιείται στο σπίτι.

 Με δεδομένο τον κυρίαρχο στόχο του Σχολείου κατά το νόμο πλαίσιο 1566/1985 που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, δεν πρέπει να παραγνωρίζονται οι ανάγκες τους για παιχνίδι, αναψυχή, ελεύθερη αλληλεπίδραση, μάθηση μέσα στη φύση και στην κοινότητα, καθώς και για ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά τους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία «Η τσάντα στο Σχολείο» δεν είναι απλώς και μόνο μια ακόμη συμβολική παρέμβαση, αλλά μια έναρξη διαδικασιών παιδαγωγικής σκέψης και ζύμωσης από την πλευρά του Σχολείου για να ενισχύσει τον ποιοτικό χρόνο του παιδιού με την οικογένεια!

2ο Σαββατοκύριακο εφαρμογής: Παρασκευή  23  Φεβρουαρίου 2018

Οι τσάντες παραμένουν στο σχολείο!!!!!!!!!!!