Μαρ 15

Οδηγός Κυκλοφοριακής Αγωγής …για γονείς

Το σημερινό σχολείο μέσα από την Κυκλοφοριακή Αγωγή που εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους μαθητές να υιοθετήσουν κανόνες ασφαλούς μετακίνησης στους δρόμους ως πεζοί, ως  ποδηλάτες αλλα και αργότερα ως οδηγοί.

Αγαπητοί γονείς….. αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο η οδηγική μας συμπεριφορά επηρεάζει και τα παιδιά μας ως μελλοντικούς οδηγούς;  Διαβάστε τον Οδηγό για γονείς παιδιών Δημοτικού σχολείου…. για να οργανώσετε τις γνώσεις σας, να αποκτήσετε νέες και να τις μεταδώσετε στο παιδί, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό θετικό πρότυπο για τη συμπεριφορά του στο δρόμο.
http://www.ioas.gr/uploads/docs/2016/05/399.pdf