Απρ 15

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο

αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω

αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο

σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ

79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

  1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Η Σχολική περιφέρεια του 4ου Δημοτικού σχολείου Νέων Μουδανιών ορίζεται από τις οδούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ ΟΔΩΝ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΜΕΛΗ Χ Χ   ΑΠΟ  43 ΕΩΣ 63,

ΑΠΟ 38 ΕΩΣ 42

2 KΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ Χ Χ   ΑΠΟ 37 ΕΩΣ 57,

ΑΠΟ 48 ΕΩΣ 62

3 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ Χ Χ   ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 51,

ΑΠΟ 32 ΕΩΣ 50

4 ΟΡΦΑΝΙΔΗ Χ Χ   ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 48,

ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 31

5 ΣΙΓΗΣ Χ Χ   ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 29,

ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 26

6 ΚΟΥΡΙ Χ Χ   ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 25,

ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 30

7 ΚΙΟΥ Χ Χ   Από 8 έως τέλος

από 3 έως τέλος

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ     ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 33
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Χ Χ   ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 17,

ΑΠΟ  2 ΕΩΣ 14

10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ Χ Χ   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ 23
11 ΚΑΛΟΛΗΜΝΟΥ Χ Χ   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ 17
12 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χ     ΑΠΟ 31 ΕΩΣ 69
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Χ     ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 33
14 ΕΛΙΓΜΩΝ Χ Χ   ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50,

ΑΠΟ 51 ΕΩΣ 57

15 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ Χ     ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 15
16 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ) ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

 

Από τη Δ/νση του σχολείου