Μαΐ 26

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για μη φοίτηση μαθητών λόγω αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19»

mfc100d.dll 다운로드

Οι γονείς που έχουν τέκνα που φοιτούν στο σχολείο μας και ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» παρακαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο έως την Παρασκευή 29 Μαΐου για να υποβάλλουν άμεσα τη σχετική  υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός επαναλειτουργίας της σχολικής μονάδας virus total sample.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει:

«το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή

«έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί»

ypeythini-dilosi

중국어사전 다운로드