Τμήμα Ένταξης

Εκπαιδευτικός: Κύρκου Περσεφόνη

Στο τμήμα Ένταξης φοιτούν 12 μαθητές.