Επιστροφή σε Τάξεις 2014-2015

Β1 Τμήμα

Επίσκεψη στο δάσος του Χολομώντα

Στις 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο περιβαλλοντικό μονοπάτι του Χολομώντα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του ΚΠΕ Αρναίας «Περπατώ στο δάσος όταν ο λύκος είναι εκεί». Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε ήταν μοναδικές, καθώς τα παιδιά για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με τα μυστικά των δασών. 

Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης «Το φθινόπωρο»

το φθινοπωρο from Maria Stalia