Επιστροφή σε ΣΤ1 τμήμα

«Γερμανικά σε κίνηση»

록맨x4 한글판 다운로드

5

Σήμερα επισκέφτηκε το σχολείο μας το Glossomobil, ένα μοναδικό όχημα πολιτισμού drama for free. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γερμανικά σε κίνηση» οι μαθητές των ΣΤ’ τάξεων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες, που ως σκοπό είχαν την εξάσκηση των μαθητών στη Γερμανική Γλώσσα μέσω ενός διαφορετικού και καινοτόμου τρόπου προσέγγισης…και τα παιδιά το διασκέδασαν πολύ Warcraft 1!

4
2