Επιστροφή σε ΣΤ Τάξη

Ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο.

Η ΣΤ τάξη του σχολείου μας συμμετέχει στο Πιλοτικό πρόγραμμα που οργανώθηκε από τους σχολικούς Συμβούλους 1ης και 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Χαλκιδικής με στόχο την ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση- διερεύνηση της άποψης που έχουν οι μαθητές της ΣΤ τάξης για το Γυμνάσιο. Στη συνέχεια έγιναν διάφορες δραστηριότητες που επιλέχθηκαν από τον εκπαιδευτικό της τάξης, προκειμένου να λυθούν απορίες, να διαλυθούν τυχόν φόβοι και ανασφάλειες. Μια  από αυτές τις δραστηριότητες ήταν και η επίσκεψη των μαθητών στο γυμνάσιο όπου θα φοιτήσουν. Εκεί ενημερώθηκαν από το γυμνασιάρχη κ. Αποστολάκη και την υποδιευθύντρια κ. Τσουλουβή. Οι μαθητές έκαναν διάφορες ερωτήσες για την λειτουργία του γυμνασίου, τις απουσίες τα μαθήματα. Παρακολούθησαν ακόμη για 15 λεπτά μάθημα. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για τους μαθητές.  Ευχαριστούμε το 1ο Γυμνάσιο για την συνεργασία και την άψογη φιλοξενία.

met1

met2

met3