Επιστροφή σε Τμήμα 2

Το συμβόλαιο Συνεργασίας του Δ2

비포선라이즈 자막 다운로드

Η τάξη μας το Δ2 με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα για την Ενδοσχολική βία πραγματοποιήσαμε διάφορες δράσεις.΄

>Συζητήσαμε με τους συμμαθητές μας και τη δασκάλα μας

>Παίξαμε και φτιάξαμε ταμπλό με τις σκέψεις και τις προτάσεις μας  και καταλήξαμε σε ένα συμβόλαιο συνεργασίας

> Το υπογράψαμε και συμφωνήσαμε να το τηρούμε όλοι 프로툴 다운로드.

Αλλά και το Γ 2 έκανε διάφορες δραστηριότητες  με στόχο να δημιουργηθεί μέσα στην τάξη ένα κλίμα φιλίας και συνεργασίας Free to windows 7.