Επιστροφή σε Γονείς και Διαδικτυο

Συμβουλές για ασφαλές διαδίκτυο

 

Ασφαλές Διαδίκτυο για Μαθητές

 ? Μη δίνετε το όνομά σας, τους κωδικούς σας, τη διεύθυνσή σας, το σχολείο σας σε ιστοσελίδες ή σε άτομα που δεν γνωρίζετε ή που γνωρίσατε στο διαδίκτυο. 

? Εγκαταστήστε λογισ?ικό προστασίας από Ιούς ?ε ενεργοποιη?ένες ασπίδες
προστασίας για scripts και web. 

? Μην αποθηκεύετε κωδικούς στους browsers ξένων Η/Υ και αποκτήστε τη
συνήθεια να τους αλλάζετε συχνά. 

사진 자동 다운로드? Διαβάστε προσεκτικά κάθε ?ήνυ?α και παράθυρο που ε?φανίζεται στην
οθόνη του υπολογιστή σας. 

? Σε περίπτωση που νιώσετε ότι «κάτι δεν πάει καλά» είτε διαβάζοντας
κάποιο ?ήνυ?α είτε συνο?ιλώντας στο διαδίκτυο, κλείστε τη σύνδεση και
α?έσως ενη?ερώστε τους Γονείς σας και τους Εκπαιδευτικούς του σχολείου
σας για ό, τι είδατε ή διαβάσατε. 

? Μην ανοίγετε παράθυρα ?ε διαφη?ίσεις παιχνιδιών ή νέων ταινιών που
ε?φανίζονται στην οθόνη του Η/Υ σας. Πολλές φορές επιλέγοντάς τα,
συνδέεστε χωρίς να το γνωρίζετε ?ε σελίδες που έχουν βλαβερό για εσάς
περιεχό?ενο. 

마스터캠 2017 다운로드? Μην κάνετε κλικ στο ΟΚ που υπάρχει σε αυτό?ατα παράθυρα που
ε?φανίζονται στην οθόνη του Η/Υ όταν βρίσκεστε στο διαδίκτυο (pop-up
windows). Κλείνετέ τα ?ε το Χ που υπάρχει συνήθως πάνω δεξιά στο
παράθυρο. 

? Προσοχή στα chatrooms. Να διαβάζετε πάντα την πολιτική που εφαρ?όζουν
όσον αφορά την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδο?ένων. Σε αυτά τα
«δω?άτια» στην πραγ?ατικότητα ?παίνει όποιος θέλει ?ε ελάχιστο έλεγχο,
και παριστάνει όποιον θέλει Download the commuter subtitles. Αποφεύγετε συζητήσεις σ’ αυτούς τους
«χώρους». 

? Μην είστε ευκολόπιστοι, ?ην ανοίγετε emails από αγνώστους και ?ην
«,κλικάρετε» σε συνδέσ?ους που περιέχονται σε αυτά.

? Μην κλείνετε ραντεβού ?ε αγνώστους που γνωρίσατε ?έσω διαδικτύου.

ΑσφαλέςΔιαδίκτυο για Εκπαιδευτικούς και Γονείς

재밌는 게임 다운로드? Επιλέξτε και προτείνετε Ασφαλείς Ιστότοπους τους οποίους έχετε
επισκεφθεί και έχετε ελέγξει προηγου?ένως.

  • ·Μην αφήνετε ασύρ?ατα δίκτυα διαρκώς ανοικτά και ?η δίνετε κωδικούς στα
    παιδιά. Η ασύρ?ατη χρήση ?πορεί να γίνει ανεξέλεγκτη από tablets, smart
    phones και … τους γείτονες και είναι εύκολη η υποκλοπή προσωπικών
    δεδο?ένων και αρχείων.

? Εγκαταστήστε λογισ?ικό προστασίας από Ιούς ?ε ενεργοποιη?ένες ασπίδες
προστασίας για scripts και web toy 7.

? Μάθετε τα παιδιά να αντι?ετωπίζουν ?ε κριτική σκέψη την πρόσβαση στο
διαδίκτυο και να αποφεύγουν τις παγίδες.

? Μάθετε στα παιδιά να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδο?ένα.

? Μάθετε στα παιδιά να ?η δη?οσιεύουν φωτογραφίες.

? Μάθετε στα παιδιά να ?η συζητούν ?ε αγνώστους Holly Maystreet mp3.

? Μάθετε στα παιδιά να ?ην ανοίγουν emails από αγνώστους, να ?ην
πιστεύουν δελεαστικά ?ηνύ?ατα και να ?ην «κλικάρουν» συνδέσ?ους που
περιέχονται σε αυτά.

? Να σέβεστε την Πνευ?ατική Ιδιοκτησία και να ?άθετε και στα παιδιά το ίδιο.

? Μάθετε τα παιδιά να σας ενη?ερώνουν για οτιδήποτε «περίεργο» βρουν.

? Μάθετε τα παιδιά να ξεχωρίζουν τη διαφή?ιση από την πληροφορία 전자북 다운로드.

? Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές σας ?έσω διαδικτύου, όταν
αυτές θα γίνουν ?ε την πιστωτική σας κάρτα.

? Μην παρασύρεστε από παράθυρα διαφη?ίσεων που σχετίζονται ?ε τυχερά
παιχνίδια τζόγου.

? Μη γνωστοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία στο διαδίκτυο, π.χ. το όνο?α
σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθ?ό της ταυτότητάς σας ή της πιστωτικής σας
κάρτας και τους κωδικούς σας 리오2 더빙 다운로드. Δεν υπάρχει σοβαρή Υπηρεσία που να ζητάει
Κωδικούς στο Διαδίκτυο.

? Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε έναν κεντρικό κοινόχρηστο χώρο του
σπιτιού σας ώστε να επιβλέπετε την πρόσβαση των παιδιών.

? [Δύσκολο, απαιτείται παρέ?βαση ειδικού] Εγκαταστήστε ειδικά λογισ?ικά
τα οποία φιλτράρουν την πρόσβαση σε σελίδες.

 

Internet & Εθισ?ός – Πότε Υπάρχει Πρόβλη?α

Το παιδί:

3일동안 다운로드? πολλές ώρες τη ?έρα «σερφάρει» στο διαδίκτυο ή ασχολείται ?ε
δραστηριότητες σχετικές ?ε αυτό, παρα?ελώντας συχνά τις υποχρεώσεις του
στο σπίτι και στο σχολείο.

? ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και δεν έχει συναίσθηση του χρόνου που
αναλώνει σε αυτόν.

? προτι?ά να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια, από το να συναντά φίλους του, ?ε
αποτέλεσ?α να απο?ονώνεται. Όταν βρίσκεται ?ε τους φίλους του, προτι?ούν
να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια Love the that makes sense.

? απασχολείται στο διαδίκτυο ακό?α και την ώρα που τρώτε ή την ώρα που
διαβάζει.

? αντιδρά πολύ νευρικά θυ?ω?ένα ή επιθετικά όταν κάποιος το διακόπτει από
το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που είχε online.

? ξενυχτά ή αργεί να κοι?ηθεί «σερφάροντας» στο διαδίκτυο.

? δείχνει ανησυχία, εξάρσεις θυ?ού ή βίας ή καταθλιπτική συ?περιφορά κατά
την ενασχόλησή του, αλλά και όταν του απαγορεύουν το παιχνίδι στο
διαδίκτυο.

Internet & Εθισ?ός – Αντι?ετώπιση

Ιδιαίτερα για τους γονείς προτείνεται ο ορισ?ός οικογενειακών κανόνων
χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου, κανόνες που αφορούν και τους
ίδιους τους γονείς.

? Ση?αντική στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων είναι η ώθηση σε
κoινές και αθλητικές δραστηριότητες και η καθιέρωση οικογενειακών
δραστηριοτήτων που δεν ε?περιέχουν τη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου.

? O υπολογιστής θα πρέπει να τοποθετείται σε δω?άτιο κοινής χρήσης από
την οικογένεια και όχι στο δω?άτιο των παιδιών.

? Εγκαταστήστε ειδικά λογισ?ικά τα οποία φιλτράρουν την πρόσβαση σε
σελίδες.

? Επιτρέψτε την πρόσβαση στο διαδίκτυο στα παιδιά σας, διότι εκτός από το ότι
η απαγόρευση οδηγεί σε ?υθοποίηση, ?ας ενδιαφέρει ο σωστός έλεγχος και όχι η απόρριψη του διαδικτύου.