Επιστροφή σε Ε2 τάξη

Ημέρα ξένων γλωσσών

Η συνύπαρξη μαθητών από διαφορετικές χώρες αποτελεί πραγματικότητα για το ελληνικό σχολείο. Παράλληλα οι μαθητές εκπαιδεύονται σε 2 και 3 γλώσσες Η καθηγήτρια αγγλικών του σχολείου μας κ. Μακαρίδου αξιοποίησε  αυτή την πολυγλωσσία.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Γλωσσομάθειας  οι μαθητές δουλεύοντας ομαδικά έφτιαξαν αφίσες με θέμα την αγάπη τη φιλία κλπ

ag6

ag3

ag1

s3