Επιστροφή σε Ε2 τάξη

Ημέρα ξένων γλωσσών

Download Atom Editor

Η συνύπαρξη μαθητών από διαφορετικές χώρες αποτελεί πραγματικότητα για το ελληνικό σχολείο php 게시판 다운로드. Παράλληλα οι μαθητές εκπαιδεύονται σε 2 και 3 γλώσσες Η καθηγήτρια αγγλικών του σχολείου μας κ Download chrome old version. Μακαρίδου αξιοποίησε  αυτή την πολυγλωσσία.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Γλωσσομάθειας  οι μαθητές δουλεύοντας ομαδικά έφτιαξαν αφίσες με θέμα την αγάπη τη φιλία κλπ

ag6

ag3

ag1

s3