Επιστροφή σε Γ τάξη

Το ηλιακό λεωφορείο

Javascript multi-download

Με αφορμή την σχετική ενότητα του βιβλίου της γλώσσας φτιάξαμε….ηλιακά λεωφορεία…Χρησιμοποιήσαμε κουτιά από γάλα, κουτιά από παπούτσια  καπάκια από πλαστικά μπουκάλια… 유튜브 국가 제한 다운로드.

 

g3

g4

윈도우7 한국어 언어팩 다운로드