Επιστροφή σε Γ τάξη

Το ηλιακό λεωφορείο

Με αφορμή την σχετική ενότητα του βιβλίου της γλώσσας φτιάξαμε….ηλιακά λεωφορεία…Χρησιμοποιήσαμε κουτιά από γάλα, κουτιά από παπούτσια  καπάκια από πλαστικά μπουκάλια….

 

g3

g4