Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2013-2014

Τα παιδιά γνωρίζουν.. τα δικαιώματά τους!!!

visual studio community

20 Νοέμβρη. Με αφορμή την ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού Οι μαθητές του Α2 ….ζωγραφίζουν στον τοίχο. 앵무새 사진 다운로드.

site1 Μας γνωρίζουν τους φίλους τους «Τα παιδιά του κόσμου»

site2

» Αν όλα τα παιδιά της γης…..» στην αυλή του σχολείου

dik15

탄원서 양식 다운로드