Επιστροφή σε Δράσεις ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Μια μέρα η ….Πυροσβεστική

Η βιωματική μάθηση αναπτύσσει τη γνώση ενεργοποιεί και εμπλέκει τα συναισθήματα, τη διαίσθηση, τις αισθήσεις και τη σκέψη καθιστώντας την μια ολιστική μάθηση όπου μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις σχολικές αίθουσες αλλά και σε εξωτερικούς χώρους πάντοτε μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα και προσεγγίσεις.

Μια τέτοια ευκαιρία μάθησης δημιούργησε η παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σχολείο μας, σε μια γενικότερη προσπάθεια εκπαίδευσης των μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμού, φωτιάς  κλπ που υλοποιείται στο σχολείο μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια διαδραστική παρουσίαση των κινδύνων της φωτιάς στο σπίτι, στο δάσος με την προβολή βιντεοπαραμυθιών και στη συνέχεια ενημέρωση για τον εξοπλισμό και τα μέσα πυρόσβεσης. Η όλη δράση πραγματικά ενθουσίασε τόσο τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Ευχαριστούμε το τμήμα Πυροσβεστικής Νομού Χαλκιδικής για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία τους στο σχολείο μας.

12

34