Επιστροφή σε Δράσεις ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

«Άκου …τα δικαιώματά μου» Ευρωπαική δράση Teacher4europe

Το πρόγραμμα «Άκου.. τα δικαιώματά μου» ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της ΣΤ τάξης του σχολείου με σκοπό οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής ιδέας δηλαδή την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και να καλλιεργηθεί στους μαθητές η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη ώστε να εξελιχθούν σε δημοκρατικούς και υπεύθυνους πολίτες. Η γενικευμένη κρίση δημοκρατικών αξιών και ιδανικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που οδηγεί σε αντιδημοκρατικές και εθνικιστικές συμπεριφορές, αποτελεί έναυσμα να εστιάσουμε στην πολιτική της ΕΕ στο προσφυγικό ζήτημα.

Θα επιδιωχθεί σε ένα πρώτο επίπεδο η κατανόηση βασικών εννοιών και όρων όπως Ειρήνη, πόλεμος, πρόσφυγας, μετανάστης, αιτών άσυλο, οικογενειακή επανένωση, Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες, Δημοκρατία, προστασία, ανθρώπινα δικαιώματα, ρατσισμός, ξενοφοβία. Θα επικεντρωθούμε σε υποθέματα γύρω από το προσφυγικό ζήτημα όπως:

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προορισμός προσφύγων από την Ασία και την Αφρική και η ιδιαίτερη θέση της χώρας μας, ως χώρα εισόδου για τους πρόσφυγες.

2.Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου, των ανθρωπιστικών οργανώσεων στο προσφυγικό ζήτημα.

3. Ανθρώπινα Δικαιώματα και πρόσφυγες

Αναζητήσαμε στην Ελληνική και τοπική ιστορία στιγμές προσφυγιάς…

Αξιοποιήσαμε τα μυστικά ζωγράφων και σκιτσογράφων  και ζωγραφίσαμε τους δικούς μας πίνακες…..

Διασκευάσαμε τραγούδια… Γράψαμε και απαγγείλαμε ποιήματα….

Η προσέγγιση του θέματος έγινε κυρίως μέσα από την τέχνη Λογοτεχνία ποίηση ζωγραφική. Δημιουργήσαμε τη δική μας διαδραστική πινακοθήκη.
http://padlet.com/wall/zayb1oepqfuj

φ1φ6φDSCN1225φ180φ19