Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2012-2013

Σπαγγο-ξε-μπερδέματα

Σπαγγοξεμπερδέματα είναι το παιχνίδι της συμμετοχής μας στο δίκτυο σχολείων του ΚΠΕ Μαρώνειας. Το δίκτυο είχε θέμα για την διετία 2011-2012/2012-2013 «Το παιχνίδι μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης». Στα πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμμετοχής έπρεπε να σχεδιάσουμε και να παίξουμε ένα παιχνίδι. Το σχολείο μας προτείνει το παρακάτω παιχνίδι:

Το παιχνίδι παίζεται από μικρές ή μεγάλες ομάδες παιδιών. Κάθε ομάδα έχει τον αρχηγό-βοηθό της. Το παιχνίδι απαιτεί συγκέντρωση, συνεργασία επιδεξιότητα  και προσοχή. Οι μαθητές έμαθαν το παιχνίδι με τη βοήθεια του γυμναστή μας κ. Χατζηπαππά, και το παρουσίασαν στις εκδηλώσεις λήξης του σχολικού έτους. Παίξτε το και σεις….Προσφέρει πολύ γέλιο και διασκέδαση!!!!