Επιστροφή σε ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Ερωτηματολόγιο για την Ενδοσχολική Βία

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο Δίκτυο Σχολείων Χαλκιδική «Σχολεία κατά της Βίας» ανάμεσα στις άλλες δράσεις μας απαντήσαμε και στο ερωτηματολόγιο διερεύνησης της σχολικής βίας στα σχολεία του Δικτύου.

Αν θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ
https://docs.google.com/forms/d/1aAR9Qy9LWbkqiDmLkjHrCnOotR9xxRsb_uc70wDx6pk/viewform