Επιστροφή σε ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

«Γενική εκτίμηση εικόνας σχολείου»

Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία Kingdom 1. Κατά της εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής μας Μονάδας που πραγματοποιήθηκε κατά το Γ τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν ότι η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ενίσχυσε τη συνεργασία των μελών του ΣΔ, ανέδειξε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του σχολείου μέσα από τεκμήρια και όχι ως προϊόν απλής εκτίμησης, και καλλιεργήθηκε κουλτούρα αξιολόγησης Download the audio device. Ακόμη, η όλη διαδικασία ήταν σημαντική για την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 팀포트리스 다운로드.

Διαβάστε όλη την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της σχολικής μονάδας. 

ΥΠΠΑΙΠΘ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 4ο Δ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ