Επιστροφή σε Δράσεις 2014-2015

Η εκπαίδευση ξανά στον στόχο!!!!

Συμμετέχουμε για 2η χρονιά στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση της Action Aid!!!

Ακολουθώντας τις οδηγίες υλοποίησης της δράσης και με τη συμμετοχή όλων των τάξεων του σχολείου μας, οι μαθητές διάλεξαν … ότι ο κόσμος μας θα ήταν ΜΑΓΙΚΟΣ… αν όλα τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο. Στη συνέχεια έφτιαξαν κολλάζ δίνοντας και το δικό τους μήνυμα στην Παγκόσμια εβδομάδα δράσης για την εκπαίδευση της ACTION AID!!!!

Αν όλα τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο ο κόσμος μας θα ήταν ….actio